SAĞLIK SEKTÖRÜ

Çalışma Alanları

Sağlik Sektörü

Başta Bunu Yapamayan Hastalar Olmak Üzere Toplumun Çeşitli Kesimlerinin Tedavi Ve Sağlık Hizmetlerine Hızlı Erişim Ve Erişim Düzeyinin Artırılmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Yemen’deki sağlık durumunun analizi, özellikle Yemen’in yıllardır tanık olduğu feci insani durum ışığında, büyük bir sağlık problemi yaşadığını, göstermektedir. Birleşmiş Milletler ‘in tahminen 14 milyon gıda güvencesiz insan olduğunu belirttiği sendromların (yoksulluk ve hastalık) yaygınlığı nedeniyle (7 milyonu ciddi gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan dahil); bunların 10,3 milyonu ilaç sektörü de dahil olmak üzere çeşitli yardımlara çok muhtaç durumdadır.

Karmaşık Yemen krizi, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ne göre, kolera salgını ile bu ölümcül salgın tarafından bir milyondan fazla Yemenli  enfekte olması  ve öldürülmesi, vatandaşların çoğunun  ailelerine sağlık hizmeti sağlayamaması  ve onları hastalık ve salgın hastalıklardan koruyamamasından  dolayı özellikle sağlık ve hizmetler alanında Yemenlilerin ızdıraplarını  daha da artırdı.

Birleşmiş Milletler, 16,4 milyon Yemenlinin yeterli sağlık hizmetinden ve 24,3 milyon kişinin elektriğe erişimden yoksun olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) göre Yemen’deki kolera salgınında 2.311 ölüm olduğu tespit edildi. Salgına ilişkin şüpheli vaka sayısının geçtiğimiz aylarda bir milyon 118 bini aşkın vakaya ulaştığı konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, savaş nedeniyle Yemen’deki sağlık tesislerinin %50’sinden fazlası hizmet dışı kaldı ve Yemenlilerin büyük bir bölümü sağlık hizmetlerine erişemiyor. Yemen nüfusunun yarısından daha azı ve göçmenlere ev sahipliği yapan sitelerde yaşayan iç göç eden kişilerin %10’dan azının güvenli içme suyuna ve yeterli sanitasyona erişimi vardır.

Yemen, yakın tarihin (2017-2019)  en ciddi kolera salgınının üstesinden gelmesine rağmen, hastalığın ortaya çıkmasına neden olan temel koşullardan mustarip olmakta olup hastalık ve ölüm oranları yükselmeye devam etmektedir. Ayrıca EnsarAllah’ın hükümeti kendi kontrolündeki bölgelerdeki vakaları da hariç tutmaktadır. Aşı kampanyaları aralıksız devam ederken yeterli aşı bulunmamaktadır. Aralık 2021’e kadar, çoğunlukla Yemen hükümetinin bölgelerinde olmak üzere %3’ten azı aşılandı. Genel olarak, Sağlık Hizmetleri Kullanılabilirliği ve Kaynakları İzleme Sistemi 2020’ye göre sağlık tesislerinin yaklaşık %50’sinin tahrip olması ve diğer temel hizmetlerin yetersizliğine yol açan çatışmalarla daha da kötüleşen bu durum sağlık hizmetlerine erişim sınırlı bırakmaktadır. Bu sektördeki programlarımız, hedeflenen alanlarda toplumun çeşitli kesimleri için tedavi ve sağlık hizmetlerine hızlı erişim ve erişim düzeyini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Sektörün En Öne Çıkan Faaliyetleri

Kronik hastalar için ilaç yardımı
Acil Operasyon Yardımı
Albadyh Hastalar için Yardım Konutu
Ambulanslar
tıbbi kamplar
Haftalık Klinik
Mevsimlik Sağlık Kliniği
Farkındalık Kampanyası
Tıbbi Gönüllülük
Grup Psikolojik Destek Seansları
Tıbbi Cihazlar Ve Ekipmanlar

Hala Sorularınız Var Size Yardım Edelim

Adres :

qaten, Badyh complex, Al-Khabbah neighborhood, Wadi Hadramout/Hadhramout, YEMEN

Mobil :

00967711797771
00967772204777

Mail :

Info@badyh.org
Badiyh@gmail.com