Güvenlik ,Koruma Sektörü

Çalışma Alanları

GÜVENLİK / KORUMA SEKTÖRÜ

Kriz Ve Afetlerde Çocukların, Kadınların, Gençlerin Ve Toplumun Yaşamlarının Iyileştirilmesine, Istismar, Ihmal, Sömürü Ve Şiddet Biçimlerinden Korunmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Yemen, çatışma devam ederken genellikle uluslararası insani hukukun ve uluslararası insan hakları hukukunun temel ilkelerini göz ardı eden ve taraflar zararlı yollar kullanırken,  sivillerin korunmasının büyük bir öncelik olmaya devam etmediği  büyük bir güvenlik ve göç krizi olmaktadır.

Son yedi yılda yaklaşık 4,3 milyon erkek, kadın, genç yaşlı  göç etmişken, bunların 250.000’den fazlası yalnızca 2021’de, özellikle Marib, Hodeidah, Hacca ve Taiz’de göç etmek zorunda kaldı. Fark gözetmeksizin yapılan saldırılar, önlem eksikliği ve yoğun nüfuslu bölgelerin yakınında patlayıcı silah kullanımı sivillerin fiziksel bütünlüğünü ve psikolojik sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yemen, dünyadaki dördüncü en büyük iç göç krizi olarak kabul ediliyor.

Devam eden çatışmalar, uzun süreli göç etme , şiddetli gıda güvensizliği, ekonomik gerileme, devlet kurumlarının çökmesi, hukukun üstünlüğünün bozulması ve sınırlı insani yardım erişimi, milyonlarca Yemenlinin başa çıkma kapasitelerini daha da zayıflattı ve onları artan koruma tehlikelerine maruz bıraktı.

Birleşmiş Milletler, asıl bölgelerine dönen göç etmiş kişilerin %83’ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu, ülkede devam eden çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Yemenlilerin %50’den fazlasını kadın ve çocuklar oluşturduğu tahminleri raporladı. Organizasyon Koruma sektöründeki projeleri ile  afet ve savaşlardan etkilenen çocukların, kadınların

ailelerinin ve topluluklarının yaşamlarını iyileştirmek ve bir önleyici ve iyileştirici müdahale paketi ile kriz durumu altında en zayıf ve güçsüz gruplar için onları istismar, ihmal, sömürü ve şiddet biçimlerinden korumaya katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu bağlamda kurum ayrıca, itidal, beraber yaşama ve başkalarını kabul etme düşüncelerini teşvik etmek ve toplumu radikal, aşırılık ve sömürü düşüncelerinden korumak için gençlere ve topluma yönelik bir müdahale etmektedir.

Sektörün En Öne Çıkan Faaliyetleri

Psikolojik Destek Projesi
Psikopatlar İçin İlaç Yardımı
Kadınlar İçin Mesleki Eğitim (Ekonomik Güçlendirme)
Kadınlar İçin Küçük ve Mikro İşletmelerin Desteklenmesi
Toplumu Bilinçlendirme Kampanyaları
Kadınlar İçin Ev İşlerinin Desteklenmesi
Üniversite Kadın Mezunlarının İşgücü Piyasasına Girmelerini Sağlamak
Çocuk Dostu Alanlar
Çocuk Dostu Çevre Hibeleri
Çocuk Dostu Alanları Yöneten Kadın Eğitimcilere Uygunluk
Yetim Ailelerine Nakit Yardım
Yetimlere Nakit Yardımı
Yetim Çocuklar İçin Okul Koltukları
Yetimler İçin Sağlık Sigortası
Nitelikli Sosyal Rehberler ve Eğitim

Hala Sorularınız Var Size Yardım Edelim

Adres :

qaten, Badyh complex, Al-Khabbah neighborhood, Wadi Hadramout/Hadhramout, YEMEN

Mobil :

00967711797771
00967772204777

Mail :

Info@badyh.org
Badiyh@gmail.com