Vakıf Sektörü

Çalışma Alanları

Vakıf Sektörü

Nitelikli bağış projeleri oluşturmak ve oluşturmak, bunları organize etmek, sürdürmek, geliştirmek ve bu bağışların koşullarını yerine getirmek için geliştirmek için fon seferber etmeye çalışıyoruz.

Bağışlar, bağış veya vasiyet yoluyla tahsis edilen veya topluma yararlı kamu veya özel hayır amaçları için kalıcı olarak emanet edilmek üzere satın alınan varlıklardır. Vakfiye kavramı birçok yönden Batı’da bilinen vakıf kavramına benzemektedir. Vakıfların sürdürülmesine yönelik güçlü odaklanma, vakıflar İKB üyesi ülkelerde ve üye olmayan ülkelerde sosyal ve ekonomik refahı iyileştirmeye adanmış önemli bir ekonomik sektörü temsil edene kadar, yıllar boyunca önemli bir toplumsal servet birikimine yol açmıştır. Müslüman topluluklar veya nüfuslar.

Bağışlar, belirli bir yararlanıcı listesiyle sınırlı değildir, ancak esas olarak yoksulluğu azaltma programlarını, afet yardımı, ücretsiz sağlık hizmetlerini ve dini ve modern eğitimin, mirasın, kültürün ve çevrenin yayılmasını içerir. Bu nedenle, bağışların dayandığı fikir, dini öneme sahip bir yapı olmanın yanı sıra, bir bütün olarak kalkınma topluluğu için büyük önem taşıyabilir.

Vakıflar, eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere birçok sosyal hizmet için sürdürülebilir finansman sağlamada tarih boyunca önemli bir rol oynamıştır. Emevi ve Abbasi Halifelikleri döneminde kamu hizmetlerinin %60’ından fazlasının vakıf yapısı üzerinden yürütüldüğü tahmin edilmektedir. Bağışlar öncelikle eğitim ve sağlıkla ilgili temel sosyal hizmetleri (ve altyapıyı) finanse etmenin yanı sıra geçim kaynağı veya sosyal güvencesi olan ihtiyaç sahiplerine destek sağlar.

Vakıflar, bu temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, kitap üretimi, kütüphaneler inşası, çeşitli din ve dünyevi ilimlerdeki alimlere sağladığı destekler sayesinde kültür ve bilim hayatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bu sektör aracılığıyla, vakfın şartlarını yerine getirmek, ekonomik ve sosyal kalkınma ve toplumsal dayanışmadaki rolünü artırmak amacıyla kaliteli vakıf projelerinin kurulması, kurulması, düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve geliştirilmesi için fon seferber etmeyi amaçlıyoruz, amacına ve İslami şeriat amaçlarına ve bu sektörün en önemli müdahale ve programlarına uygun olarak:

Sektörün En Öne Çıkan Faaliyetleri

Kârlı Sermaye Projesi
Albadyh Kompleksi
Ticari Projeler
Yatırım Fonları
Vakıf Eczanesi
Vakıf Çiftlikleri
Vakıf Özel Okulları
Evkaf Emlak

Hala Sorularınız Var Size Yardım Edelim

Adres :

qaten, Badyh complex, Al-Khabbah neighborhood, Wadi Hadramout/Hadhramout, YEMEN

Mobil :

00967711797771
00967772204777

Mail :

Info@badyh.org
Badiyh@gmail.com

    Shopping Cart (0 items)