Alanları

Tarim Ve Gida Güvenliği Sektörü

Çalışma Alanları Tarim Ve Gida Güvenliği Sektörü Yerel Topluluktaki Hassas Gruplar Için Gıda Güvenliğinin Artırılmasına Ve Temel Gıda Ihtiyaçlarının Karşılanmasına Ve Yoksulluğun Azaltılmasına Katkıda Bulunuyoruz. 2021 Yılının Son Çeyreğinde Çatışmaların Yoğunlaşması Nedeniyle 2022 Yılında Durumun İyileşmesi Beklenmiyor Ve Ekonomi Gerilemeye Devam Etmektedir. Çatışma Ve Ekonomik Gerileme Nedeniyle Geçim Kaynakları Ve Gelir Olanakları  Kaybolmaya Devam Ederken […]
Read more

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Çalışma Alanları Sağlik Sektörü Başta Bunu Yapamayan Hastalar Olmak Üzere Toplumun Çeşitli Kesimlerinin Tedavi Ve Sağlık Hizmetlerine Hızlı Erişim Ve Erişim Düzeyinin Artırılmasına Katkıda Bulunuyoruz. Yemen’deki sağlık durumunun analizi, özellikle Yemen’in yıllardır tanık olduğu feci insani durum ışığında, büyük bir sağlık problemi yaşadığını, göstermektedir. Birleşmiş Milletler ‘in tahminen 14 milyon gıda güvencesiz insan olduğunu belirttiği […]
Read more

Güvenlik ,Koruma Sektörü

Çalışma Alanları GÜVENLİK / KORUMA SEKTÖRÜ Kriz Ve Afetlerde Çocukların, Kadınların, Gençlerin Ve Toplumun Yaşamlarının Iyileştirilmesine, Istismar, Ihmal, Sömürü Ve Şiddet Biçimlerinden Korunmasına Katkıda Bulunuyoruz. Yemen, çatışma devam ederken genellikle uluslararası insani hukukun ve uluslararası insan hakları hukukunun temel ilkelerini göz ardı eden ve taraflar zararlı yollar kullanırken,  sivillerin korunmasının büyük bir öncelik olmaya devam etmediği  büyük […]
Read more

Su Ve Çevre Islahı Sektörü

Çalışma Alanları Su Ve Çevre Islahı Sektörü Köy Ve Şehirlerdeki Nüfusa Temiz Su Sağlanmasına, Nüfusun Hijyen Ve Sanitasyon Hizmetlerine Erişiminin Artırılmasına Katkıda Bulunuyoruz. Yemen Toplumu Gerçeğinde, Su Krizi Kronik Acısıyla Köklü Bir Kriz Olmaya Devam Etmekte Olup Yemenli Ailelerin Her Düzeyde Temel Yaşam İhtiyaçlarını Karşılamada Sorun Yaşaması Ve Zorlu Ekonomik Koşulları Nedeniyle, Bu Hikayenin Sonu […]
Read more

Eğitim Sektörü

Çalışma Alanları Eğitim Sektörü Her İki Cinsiyet İçin Eğitime Erişimin Artırılmasına, Genel Ve Özel Eğitimin, Olanaklarının Ve Kadrolarının Desteklenmesine Ve Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Teşvik Edilmesine Ve Desteklenmesine Katkıda Bulunuyoruz. Çocuklar Yemen’deki Savaştan, Hem  Hayatlarını Tehdit Eden Açlık Ve Salgın Hastalıklar, Hem De  Çok Sayıda Okulun Zarar Görmesi Nedeniyle Eğitimden Yoksun Kalma, Halkın Eğitim Krizi […]
Read more

Barinma Ve Gida Dişi Ürünler Sektörü

What Do We Do ? Shelter and Non-Food Items Sector We contribute to providing shelter and basic emergency housing requirements for families of displaced and affected people in camps and cities during crises and disasters According to UN reports, Yemen remains the largest humanitarian crisis and relief operation in the world. It is the result […]
Read more

Ekonomik Güçlendirme

Çalışma Alanları Ekonomik Güçlendirme Sektörü Düşük gelirlilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine, hedeflenenler için iyi ve sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlanmasına, üretim ve yeterlilik ihtiyacından uzaklaştırılmasına katkıda bulunuyoruz. Savaşın Yıkıcı Etkilerinden Yara Alan Yemen’deki Milyonlarca İnsan, Yedi Yılı Aşkın Bir Süredir Devam Eden Çatışmalardan, Devam Eden Ekonomik Krizler Ve Kamu Hizmetlerinin Kesintiye Uğramasından Zarar Gördüler. 2021’de Ve […]
Read more

Kamu Hizmeti Projeleri

Çalışma Alanları Kamu Hizmeti Projeleri Camiler Ve Okullar Inşa Etmek Ve Inşa Etmek, Yolların Onarımı Ve Diğerleri Gibi Faydalı Projeler Inşa Etmeye Ve Inşa Etmeye Ve Toplumun Altyapısını Güçlendirmeye Katkıda Bulunuyoruz. International’a göre, Yemen’de yedi yıldır süren ezici çatışma, Yemen nüfusunun üçte ikisinin insani yardıma muhtaç olması, ekonomisinin zor durumda olması ve hayati altyapı ile […]
Read more

Vakıf Sektörü

Çalışma Alanları Vakıf Sektörü Nitelikli bağış projeleri oluşturmak ve oluşturmak, bunları organize etmek, sürdürmek, geliştirmek ve bu bağışların koşullarını yerine getirmek için geliştirmek için fon seferber etmeye çalışıyoruz. Bağışlar, bağış veya vasiyet yoluyla tahsis edilen veya topluma yararlı kamu veya özel hayır amaçları için kalıcı olarak emanet edilmek üzere satın alınan varlıklardır. Vakfiye kavramı birçok […]
Read more
Shopping Cart (0 items)