Life Insurance You'll Love Really.

Instant. Simple. Smart.

Professional
Liability

This type of tailored business insurance coverage provides professionals with a policy that fits their industry's unique risks.

Financial
Services

We offer custom business insurance protection through Alico FS. Alico FS provides protection to firms facing greater scrutiny

Preferred Cash
Rewards

We offer to Earn unlimited 1.5% cash back on every purchase. So don’t waste your time to think more and more about insurance.
About us

You can depend on us to get a good services

Our Values Mission Company Goal
Humanity
institutional work
Partnership
Credibility
Transparency
Initiative
Vizyonumuz: İnsanlık unvanı, yerel ve bölgesel olarak kurumsal kalkınmaya katılım
Hedefimiz: AlBadyh'in Arap bölgesindeki en iyi insani yardım deneyimlerinden biri olarak ilk unvan ve yerel ve bölgesel arasındaki insani yardım ve kalkınma çalışmaları alanında etkili ve kurumsal ortaklığın anlamlarını gerçekleştirmede en parlak sembol olması En son tanınan uluslararası standartlara uygun olarak kurumlar.
Toplumun sürdürülebilir gelişimine etkin katılım sağlamak.
Sınırlı gelire sahip vatandaşlara sosyal, sağlık, eğitim ve ekonomik alanlarda destek vermek.
Acil durumlarda insani yardımlara icabet etmek.
İlgili kurumlarla özel işbirlikleri oluşturmak ve bu işbirliklerini geliştirmek.
Gençlerin yeteneklerini geliştirmek ve onlarla ilgilenmek.
Kadınlara önem vermek ve topluma yönelik sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinde kadınları da dahil etmek.
We are now at 33. Alico Life Insurance Company Limited is proud of the fact that around 3.5 million lives are part of our family. It gives us a sense of immense pleasure, while we realize the responsibility at the same time.
Our online application questions and real time underwriting enable us to calculate the best price for you.
Service Experience
90%
testimonial-01

Adam Chauhan

Founder & CEO
Featured services

The fields on which we have given our servies.

To provide consultancy for preparing of all sorts of corporate law and any other services as the company may think fit and proper. Insurance policies provide protection to your life and based on the differences in policies it also gives you the opportunity to save money as well.

Tarim Ve Gida Güvenliği Sektörü

Yerel Topluluktaki Hassas Gruplar Için Gıda Güvenliğinin Artırılmasına Ve Temel Gıda Ihtiyaçlarının Karşılanmasına Ve Yoksulluğun Azaltılmasına Katkıda Bulunuyoruz.

SAĞLIK SEKTÖRÜ

Başta Bunu Yapamayan Hastalar Olmak Üzere Toplumun Çeşitli Kesimlerinin Tedavi Ve Sağlık Hizmetlerine Hızlı Erişim Ve Erişim Düzeyinin Artırılmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Güvenlik ,Koruma Sektörü

Kriz Ve Afetlerde Çocukların, Kadınların, Gençlerin Ve Toplumun Yaşamlarının Iyileştirilmesine, Istismar, Ihmal, Sömürü Ve Şiddet Biçimlerinden Korunmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Su Ve Çevre Islahı Sektörü

Köy Ve Şehirlerdeki Nüfusa Temiz Su Sağlanmasına, Nüfusun Hijyen Ve Sanitasyon Hizmetlerine Erişiminin Artırılmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Eğitim Sektörü

Her İki Cinsiyet İçin Eğitime Erişimin Artırılmasına, Genel Ve Özel Eğitimin, Olanaklarının Ve Kadrolarının Desteklenmesine Ve Üstün Zekalı Ve Yeteneklilerin Teşvik Edilmesine Ve Desteklenmesine Katkıda…

Barinma Ve Gida Dişi Ürünler Sektörü

Krizler Ve Afetler Sırasında Kamplarda Ve Şehirlerde Yerinden Edilmiş Ve Etkilenen Kişilerin Ailelerinin Barınma Ve Temel Acil Barınma Ihtiyaçlarının Karşılanmasına Katkıda Bulunuyoruz.

Ekonomik Güçlendirme

Düşük gelirlilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesine, hedeflenenler için iyi ve sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağlanmasına, üretim ve yeterlilik ihtiyacından uzaklaştırılmasına katkıda bulunuyoruz.

Kamu Hizmeti Projeleri

Camiler Ve Okullar Inşa Etmek Ve Inşa Etmek, Yolların Onarımı Ve Diğerleri Gibi Faydalı Projeler Inşa Etmeye Ve Inşa Etmeye Ve Toplumun Altyapısını Güçlendirmeye Katkıda…
Load more
Why choose us?

Alico Group is committed to help clients to reach the goals.

We don’t pursue every company that needs computer support. We choose only clients that share in our values. It takes teamwork and a solid commitment to good communication
We Can Save You Money.
Our Life Insurance is Flexible.
A Fast, Easy Application.
No brokers, no upselling.
Home Vehicles Life Business

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.

Error: Contact form not found.

Compare quotes and get life insurance in right way

Get an Insurance Quote
Reliable. Personable. Fast.
Start a fast, free auto insurance quote with Alico. We help you find any insurance coverages that are right for you, so you’re not paying for anything you don’t want!
Get a insurance quote – typically in 2 minutes or less. Switch to Alico for an insurance policy from a brand you can trust.
Facing any problem to get a quote!

We’ve achieved many national awards for our success.

Our business leaders have come a long way. There are numerous areas in which our business leaders, through their creativity & entrepreneurship.
Team member

Our expert team members will assist you.

Employees need to realize the importance of working well with their teammates when coming into a new job or an existing one. A team player is more valuable.
Shopping Cart (0 items)