Elbadyh, 2023-2024 yılları için sektörel kalkınma müdahaleleri için bir plan yayınladı

  • Ana
  • Medya
  • Elbadyh, 2023-2024 yılları için sektörel kalkınma müdahaleleri için bir plan yayınladı

Elbadyh, 2023-2024 Yılları İçin Sektörel Kalkınma Müdahaleleri İçin Bir Plan Yayınladı ve Sektör Yedi Sektörü Kapsadı: Gıda Güvenliği Sektörü, Su ve Çevre Sanitasyon Sektörü, Ekonomik Güçlendirme Sektörü, Sağlık Sektörü, Eğitim Sektörü, Konut Sektörü , Gıda Dışı Kalemler ve Koruma Sektörü ve Kitap, Yerel, Bölgesel ve Uluslararası Düzeylerde İnsani Ortaklarla Koordinasyon ve İşbirliği Gerektiren Planlanan ve Finansmana İhtiyaç Duyulan Gelecek Müdahaleler İçin Kısa Bir Vizyonu Temsil Etti

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Shopping Cart (0 items)